ב-14.7.21, התקיים מפגש של 'פורום אנרגיה לרשויות' ובו השתתפו נציגי רשויות רבות.

משרד האנרגיה בשיתוף מנהל התכנון במשרד הפנים וגורמים נוספים מקדם "מסמך אנרגיה" לתוכניות חדשות של שטחים מבונים. המסמך אמור להיות  נדבך נוסף שנועד לסייע לעמוד ביעדי הממשלה כפי שנקבעו בהחלטה מספר 465 מתאריך 25.10.20, שם הוחלט על יצור 30% מתמהיל החשמל באנרגיה מתחדשת עד לשנת 2030 ולקדם הפחתת פליטות.

מסמך האנרגיה יתייחס לנושאים הבאים:

  • ייעול ומיקסום הפקת אנרגיה סולארית בשטחים מבונים
  • אגירת אנרגיה במרחב הבנוי
  • טעינת רכבים חשמליים
  • תשתיות חשמל נדרשות

מסמך האנרגיה יציג את ההנחיות התכנוניות שיאפשרו לתכנן שכונות עתידיות נקיות מפליטות.

במפגש הוצגה הפעילות המתגבשת בנושא והמסמך המתגבש.

לצפייה במפגש המקוון >>