מנקס מיכל
סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה

עו"ס אסא בן יוסף
מנהלת מחלקת רווחה וקהילה
03-6844293

עו"ד רות דיין מדר
מנהלת מחלקת חברה

עדי אבירם
מנהלת תחום נגישות
03-6844205

הדר אליהו
מנהלת מחלקת נוער וצעירים

מירב בית הלחמי
מזכירה ומנהלת פרויקטים