מנקס מיכל
סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה

עו"ס אסא בן יוסף
מנהלת מחלקת רווחה וקהילה

עו"ד רות דיין מדר
מנהלת מחלקת חברה

עדי אבירם
מנהלת תחום נגישות

הדר אליהו
מנהלת מחלקת נוער וצעירים

מירב בית הלחמי
ממונה תוכן דיגיטלי ופרויקטים