עו"ד מיטל תשובה וינקלר
מנהלת תחום התקשרויות ומכרזים