תעודת ראש רשות.pdf

את הטופס המלא יש לשלוח למייל- lennym@masham.org.il