בתאריך 2.5.23 התקיים וובינר עם המשרד להגנת הסביבה בנושא תאורה ברשויות המקומיות.
קיבלנו מפרופ' סטיליאן גלברג, ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה הסבר ודגשים בנושא זה.

לשמיעה חוזרת של הוובינר -> לחץ כאן

חומרים שהוצגו במפגש: