מחמוד עאסי ראש מועצת כפר ברא, פונה לתושבים ביישוב ומבקש מכולם להישמע להנחיות כי המצב הוא מצב חירום