המינהל אמון על הבאת יוזמות אופרטיביות מהזירה הבינלאומית אל הרשויות המקומיות בישראל.

המינהל מאתר ומביא לידיעת הרשויות המקומיות מידע אודות תחרויות בינ"ל, יוזמות לפרויקטים משותפים, כנסים מקצועיים ותערוכות בתחומים מוניציפאליים, ומייצר, באופן אקטיבי, הזדמנויות לפיתוח כלכלי אורבאני.

עוד עוסק המינהל באירוח משלחות ממדינות שונות המגיעות ארצה ללמוד מהנעשה בערי ישראל.

המינהל יוזם ומתכנן משלחות מוניציפאליות לביקורים מקצועיים ברשויות מקומיות בעולם, כאמצעי לקידומן של הרשויות המקומיות בישראל וכן יוזם כנסים בינ"ל בהם נדונים נושאים רלוונטיים לסדר היום המוניציפאלי העולמי.