נוספו עוד שלושה תאריכים לשנה זו:
5-9 ביולי – הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים
12-16 ביולי- בקריית הממשלה בתל אביב
19-23 ביולי – באיגוד המהנדסים בפ"ת 

קורס מיון מבנים לאחר רעידת אדמה
טופס הרשמה לקורס מיון מבנים לאחר רעידת אדמה
הזמנה לקורס מיון מבנים לאחר רעידת אדמה