זום בנושא נגישות

זום בנושא אכיפה

זום בנושא יישום הסכם העובדים הסוציאליים

זום בנושא תקשוב למנכלים, גזברים, מנהלי אגפי חינוך ומנמרים

זום בנושא קול קורא רכישת ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון נוכח מגפת הקורונה בשנה"ל תשפ"א

זום בנושא קול קורא למנכ"לים וגזברים- רכישת ציוד ניקיון ותגבור שירותי ניקיון בשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא למנהלי מחלקות חינוך ומ"א בנושא "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים"– תמיכה מיוחדת בקורונה