צוות מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי שוקד בין היתר על הכנת תוכניות עבודה בזיקה לקשרי חוץ בעבור רשויות מקומיות שונות.
במסגרת זו מתקיים תהליך ארוך של קיום פגישות, חשיבה, איתור נקודות החוסן של העיר, לצד ראש/ת העיר וצוותו/ה, וסיעור מוחות בקרבינו באשר לדרכים השונות בהן ניתן למקסם את התועלות בזירה הבינלאומית כדי להיטיב עם תושבי העיר.
נמשיך לפעול מול רשויות מקומיות נוספות, עמן כבר החל תהליך דומה, דוגמת בסמת טבעון ושיבלי. זוהי אבן דרך נוספת בעבודתנו מול הרשויות המקומיות בישראל, כשתחושת שליחות אמיתית מובילה אותנו.