רקע:

תהליך החתימה על ברית ערים תאומות הינו נוהג הקיים מזה עשרות רבות של שנים בין ערים ברחבי העולם. בישראל קיימות מאות בריתות בין רשויות מקומיות וערים ברחבי העולם. כיום, המגמה העולמית הינה ליצור קשרי תאומות, על בסיס אינטרסים משותפים, לקידום מטרות קונקרטיות אשר יובילו להתפתחות העיר ולתועלת מוחשית עבור התושב.

המודל הרווח של קשרי תאומות הינו קשר דואלי בין שתי ערים בעולם. עם זאת, אין מניעה ליצור קשרי תאומות בין שלוש רשויות או יותר. קשר מסוג זה יכול להעצים ולמנף את שיתופי הפעולה והתועלת המופקת מהם עבור התושבים.

מטרות:

להלן מספר מטרות שנהוג לקשור קשרי תאומות על בסיסן בין רשויות מקומיות וערים ברחבי העולם:

  • שיתוף פעולה כלכלי מוניציפלי
  • מסחר ועסקים
  • ניהול עירוני
  • איכות הסביבה וקיימות
  • תיירות
  • תרבות ואמנות
  • מדע וטכנולוגיה מתקדמת
  • עם אל עם: קידום קשרים בין תושבים
  • ספורט 

תהליך החתימה על ברית ערים תאומות:חתימה על ברית ערים תאומות

ראשית, על כל רשות מקומית או עיר המעוניינת ליצור קשרי תאומות עם עיר נוספת בעולם, לבצע איתור צרכים מקומי ולקבוע את היעדים אותם היא מעוניינת לממש, באמצעות ההתקשרות עם העיר הנוספת. האופן האופטימאלי לאיתור האינטרסים הוא ריכוז "שולחן עגול" עם כלל מנהלי התחומים ברשות המקומית כמו גם מספר גורמי מקצוע בתחומי מפתח שאינם עובדי המועצה או העירייה ולקיים מעין סיעור מוחות אודות האתגרים והפוטנציאל של העיר.

מהרגע בו אובחנו הצרכים והוגדרו היעדים אותם הרשות המקומית מעוניינת לממש, נעשה חיפוש אחר עיר נוספת בעולם בעלת אינטרסים משותפים ושיש בהתקשרות עימה כדי לתת מענה לאותם נושאים. כמו כן, יש לבחון את יכולת הרשויות המתקשרות לממש תכוניות משותפות.

אפשרות נוספת הינה פנייה למרכז שלטון מקומי במדינה בה מתעניינים, בשאלה אודות עיר המחפשת ליצור קשרי תאומות בתחומים המדוברים. לעתים רבות, מרכזי שלטון מקומי מיודעים בדבר ערים המחפשות ליצור שיתופי פעולה ואף מפרסמים מידע זה באתרי האינטרנט שלהם. אותו מרכז שלטון מקומי יכול לבצע את הקישור עם הגורם הרלוונטי בעירייה לצורך בחינת הנושא.

כאשר נוצר הקשר הראשוני, מתחיל בין הצדדים תהליך גישוש וליטוש סביב נושאי שיתוף הפעולה. זאת, במטרה ליצור תכנית עבודה אופרטיבית יישומית, אשר ניתן יהיה ליישמה מבלי ש"תישאר על הנייר". כאמור, המגמה כיום בעולם, לאור עניין ציבורי גובר, היא ליצור שיתופי פעולה ממוקדים ומדידים שאת תוצאותיהם יהיה אפשר לראות בבירור בשטח ושיש בהם נגיעה מוחשית לחייהם של תושבי העיר. עם גיבוש נושאי שיתוף הפעולה, מובאים נושאים אלו בפני ראש הרשות לאישורו ומועצת הרשות המקומית לקבלת האישור הסופי.

לאחר קבלת האישור, מנוסח מסמך העקרונות לחתימה בין שתי הערים המהווה את ברית הערים התאומות. דוגמא למסמך חתימה, בעברית ובאנגלית, תוכלו למצוא באתר בתפריט מעלה תחת "ערים תאומות". חשוב להדגיש כי מדובר אך ורק במסמך לדוגמא וכי אין הכרח שהמסמך ייראה דווקא כך.
 

חתימה על מסמך "ברית ערים תאומות":

את החתימה על מסמך "ברית ערים תאומות" ניתן לבצע באירוע חגיגי, אותו מארחת אחת מהערים השותפות להסכם, במעמד ראשי הערים. חשוב לתעד אירוע זה ולפרסמו בפלטפורמות התקשורתיות השונות (עיתונות ורשתות חברתיות) על מנת לתת לו במה ותוקף ציבורי ובמטרה לחזק את המחויבות של שני הצדדים למימוש ההסכם שנחתם. במסגרת הפירסום ושיתוף הציבור ראוי לתת במה לנושאים האופרטיביים והמדידים העתידים להביא תועלת לציבור כפועל יוצא משיתוף הפעולה העירוני.

מידע על קודים לאירוח אירועים ומשלחות מסוג זה תוכלו למצוא באתר זה בתפריט מעלה תחת "מידע מקצועי".
 

היום שאחרי:היום שאחרי

חשוב מאוד למנות איש קשר וכתובת קבועה ברשות המקומית להתכתבות בין הצדדים, אשר יבצע מעקב ובקרה אחר יישום שיתופי הפעולה ומימוש העקרונות בשמם נחתם ההסכם. זהו תנאי הכרחי להפיכת המסמך למועיל ואופרטיבי, שכן ללא אלמנט של מעקב ובקרה, אין בו כל תועלת.

כמו כן, חשוב כי גורם זה יהיה אמון על יידוע המינהל לפיתוח בינלאומי במרכז השלטון המקומי וכן, משרד החוץ בדבר ההתקשרות בין הרשויות ועל התפתחויות מעניינות נוספות בהקשר זה. לעתים רבות, נעשית פעילות יפה וענפה ברמה המוניציפלית, שאינה מובאת לידיעתם של גופי מאקרו במדינת ישראל. שיפור שיתופי פעולה וחילופי הידע בין הרמה המוניציפלית המקומית, ארגון הגג של הרשויות המקומיות במדינה (מרכז השלטון המקומי) והרמה הממשלתית, בנוגע לפעילות הנעשית, יש בהם כדי למנף את העשייה, לאגם משאבים לטובת ביצוע ולפעול באופן האופטימאלי ליישום היעדים, שהוצבו בעבור השותפות המוניציפלית מלכתחילה.

תחת "אינדקס ערים תאומות" תוכלו לראות את הרישום הקיים במרכז השלטון המקומי על בריתות ערים תאומות בין רשויות מקומיות בישראל וערים בחו"ל. במידה וקיימים קשרים נוספים שאינם מעודכנים באינדקס הנ"ל, אנא צרו קשר עם צוות המינהל.


דוגמה להסכם ערים תאומות באנגלית
דוגמה להסכם ערים תאומות בעברית