תמונה של אנשים עומדים בתור לסופר

תמונה של משפחה

למוקד פניות לרשויות הערביות חייגו 2792*

תמונה למוקד פניות לרשויות הערביות