מצע לדיון לתכנית עבודה לשיפור פני הרשות המקומית- בזיקה לקשרי חוץמועצה מקומית תל-שבע

רקע:

 1. מדובר ברשות מקומית בדרום הארץ, סוציו-אקונומי אשכול 1, המונה כ-18,000 תושבים.
 2. מרבית התושבים הנם מתחת לגיל 18 (כ-65%).
 3. ברשות המקומית ישנה בעיה שאותרה, לפיה אין תחושת שייכות ליישוב בקרב תושבי העיר בכלל, וצעירי העיר בפרט.
 4. כמו כן, אין נטייה, בעיקר בקרב הגברים הצעירים, לצאת לרכישת השכלה גבוהה. מנגד, קיימת תופעה, לפיה דווקא צעירות מסיימות תיכון ויוצאות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה.
 5. בנוסף, אותרה בעיית היגיינה, והיעדר חינוך לתברואה כללית. ביישוב קיימות שתי מרפאות מטעם קופ"ח כללית וטיפת חלב.

מטרות התכנית:

לבנות על גבי חזון ראש הרשות את שיפור פני העיר ב-3 מישורים:

 1. העצמת צעירי הרשות המקומית.
 2. מתן דגש לחינוך הצעירים באשר לחשיבות רכישת השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט.
 3. חינוך האוכלוסייה בתחום ההיגיינה והתברואה.

המלצות לביצוע:

 1. קיום פגישת סיעור מוחות עם: ראש הרשות, מנהל המתנ"ס, מנהלת הרווחה, מנהל החינוך ועמך, בליווי של הח"מ. אני ממליצה לצרף לכך גם את הגב` חנה קובל ממפע"ם דרום, גורם רלבנטי מהג`וינט העוסק בהקמת מרכזי צעירים ומנהל מרכז "ריאן" שהוקם ע"י משרד רה"מ לטובת הכשרה מקצועית לצעירים, רכישת מקצוע והשכלה גבוהה, חדר אבו רוסתום. מזכירת מחלקת חינוך תהא אחראית על תיאום הפגישה במהלך חודש מאי. את פרטי איש הקשר מהג`וינט היא תוכל להשיג ממנהלת הפרויקטים שלנו, הגב` שירי שטיינהדרט-סלע (מכותבת למייל זה).
 2. הישיבה לעיל תשמש כבמה לסיעור מוחות על מנת לגבש תכנית קונקרטית.
 3. המתנ"ס ישמש כמוקד לפעילות.
 4. בראש ובראשונה, תוקם מועצת צעירים שתמנה כ-50 צעירים (25 בחורות ו-25 בחורים בין הגילאים 16-30), שייבחרו ע"י מנהל החינוך, מנהלת הרווחה וראש המועצה, על מנת שייצגו את כלל האוכלוסייה ביישוב.
 5. מועצת צעירים זו תחל, כבר מהשלב הראשון, להיות חלק בלתי נפרד מכלל קבלת ההחלטות וביצוען בהקשר המוזכר לעיל. זאת, על מנת להעניק לצעירי העיר תחושה של שותפות בתהליכי קבלת ההחלטות, תחושת אחריות על הנעשה בקהילה. כל זאת, כחלק מתהליך ההעצמה של התושבים בכלל, והדור הצעיר בפרט.
 6. מקרב מועצת הצעירים, ייבחרו בבחירות על ידי הצעירים עצמם, בחור ובחורה שישמשו כרכזים. הם יבדקו באופן שוטף את האינטרנט על מנת לאתר קרנות בינלאומיות, קורסים, כנסים ועוד יוזמות שיוכלו לסייע להעצים את הצעירים ביישוב. במידת הצורך, יקבלו הנחיה ועידוד מאגף קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי. לשם כך, נציגים אלה יזדקקו לשפה האנגלית.
 7. במקביל, הח"מ יחד עם נציגות הצעירים ועמך, תפנה לשגרירויות הקנדית, האמריקנית והבריטית על מנת לבחון תכניות, מימון, קורסים ועוד, שיש בהם כדי להעצים צעירים בכלל וצעירים בקרב הבדואים בפרט.
 8. בנוגע לתברואה, כדאי לפנות להנהלת קופ"ח כללית, יחד עם ראש הרשות, על מנת לבחון אפשרות לשת"פ ברמת החינוך המוגבר בנושא היגיינה ותברואה. ייתכן וניתן, באמצעות המתנ"ס, לארגן קורסים מסובסדים לקשישים, לאימהות ולצעירים.
 9. מועצת הצעירים גם תיזום, אחת לשבוע, יום ניקיון קהילתי בקרב כלל בתי הספר והגנים ביישוב בהקשר האמור לעיל.
 10. כל התהליך ילווה בדיברור מטעם הרשות המקומית. לשם כך, ימונה אדם הנושא כבר תפקיד ברשות המקומית ולכן לא מדובר בתקן נוסף, ואשר ייקח על עצמו לעסוק בתחום הדברור מול התקשורת המקומית- הערבית והיהודית- בעזרת צוות של כ-3-4 צעירים מתוך מועצת הצעירים.
 11. צוות נוסף, של כ-5 גורמים מקרב מועצת הצעירים יפנה לעמותות העוסקות בנושאים סביבתיים, דוגמת "ידידי כדור הארץ", שיש ביכולתם לאמץ ישוב ולחנך לניקיון, תנאי איכות סביבה נאותים יותר, ועוד.