מינהל כלכלה במרכז השלטון המקומי ריכז מאגר מחקרים ועבודות מקצועיות בנושאי שלטון מקומי, לרווחת עובדי הרשויות המקומיות, אנשי אקדמיה ולציבור הרחב בכללותו, במטרה להנגיש מידע מחקרי שימושי בנושאים אלו.
למען הסר ספק, המידע המובא בפניכם במאגר זה מקובץ לנוחותכם ולשימושכם, ואין בו כדי להביע דיעה ו/או עמדה של מרכז השלטון המקומי באשר לתכניו, מסקנותיו, ממצאיו וכדו`.

לצפיה במאגר המחקרים והעבודות המקצועיות לחצו כאן

מס נושא שם המחקר מחבר/עורך ראשי גוף מחקר/מטעם שנת המחקר קישור
1 איגודי ערים איגודי ערים לטיפול בפסולת עירונית אורי טל ספירו ממ"מ 2007 לצפייה במחקר
2 איגודי ערים איגודי ערים בישראל-עבודת מחקר משרד הפנים 2004 לצפייה במחקר
3 איזוריות אשכולות אזוריים בישראל מיכל לרר ממ"מ 2019 לצפייה במחקר
4 איזוריות מיצוי היתרון היחסי- גודל הרשות המקומית והשפעתו על אפקטיביות ומשילות אהוד עוזיאל ג'ויינט ישראל 2012 לצפייה במחקר
5 איזוריות מסגרות אזוריות על -מוניציפליות למתן שירותים בישראל נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
6 איזוריות משילות ושיתוף פעולה איזורי-אתגרים והזדמנויות אהוד עוזיאל ג'ויינט ישראל 2015 לצפייה במחקר
7 איזוריות רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל : בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה במחקר
8 איזוריות שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קטנות לביאה אפלבויים ואנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2005 לצפייה במחקר
9 אסטרטגייה מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
10 ארנונה ארנונה ברשויות המקומיות-היטלים, הנחות והסדרת הגבייה מבקר המדינה מבקר המדינה 2014 לצפייה במחקר
11 ארנונה גביית ארנונה-סקירה משווה אורי טל ממ"מ 2007 לצפייה במחקר
12 ארנונה הגדרת רשויות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה איתי פידלמן ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
13 ארנונה הכנסת הרשויות המקומיות מארנונה לפי מגזרים ואשכולות תמיר אגמון ממ"מ 2009 לצפייה במחקר
14 ארנונה חלוקת העושר המוניציפלי בישראל, צמצום פערים בהכנסות הרשויות המקומיות ערן רזין ואנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
15 ארנונה פערים בין רשויות מקומיות בנטל הארנונה למגורים: ניתוח מגמות ופרספקטיבה בין לאומית רון הורן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2008 לצפייה במחקר
16 בחירות אחוז החסימה בבחירות לרשויות המקומיות יניב רונן ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
17 בריאות מדיניות מרחבית להקצאת משאבים רפואיים חן גרינברג מכון פלורסהיימר 2011 לצפייה במחקר
18 בריאות עד שיקום שרות מונע לילד באחריות המדינה, עדיף שמשרד הבריאות יפעיל את תחנות "טיפת חלב" בשכונות החדשות וביישובי הפריפריה מרכז אדווה 2016 לצפייה במחקר
19 בריאות התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות חדוה קפלינסקי ועמי צדיק ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
20 דיור הכיבוש-מי משלם את המחיר-השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל שלמה סבירסקי ונוגה דגן בוזגלו מרכז אדווה 2017 לצפייה במחקר
21 דיור השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות 1991-2012 שלמה סבירסקי, איתי קונור-אטיאס מרכז אדווה 2014 לצפייה במחקר
22 דיור פריצת חסמי הדיור בישראל סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל פורום קוהלת למדיניות 2015 לצפייה במחקר
23 דיור רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט הבינתחומי הרצליה 2017 לצפייה במחקר
24 דיור שוק הדיור בישראל נעם גרובר מכון טאוב 0 לצפייה במחקר
25 דיור נדל"ן מניב בישראל הילה פרלמוטר מעלות 2018 לצפייה במחקר
26 הגנת סביבה 0 לצפייה במחקר
27 הגנת סביבה ניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל דני ברויטמן אוניברסיטת חיפה 2009 לצפייה במחקר
28 הגנת סביבה חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל הטכניון/המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך 2009 לצפייה במחקר
29 הגנת סביבה מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה רובי נתנזון מרכז מאקרו לכלכה מדינית/המשרד להגנת הסביבה 2010 לצפייה במחקר
30 הגנת סביבה סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל טלי טל הטכניון 2004 לצפייה במחקר
31 הגנת סביבה שיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה איריס האן מכון דשא 2009 לצפייה במחקר
32 הגנת סביבה הטיפול בפסולת עירונית מוצקה והשפעתה על ניצול הקרקע אופירה איילון, עידו קן קק"ל 2001 לצפייה במחקר
33 הגנת סביבה תפישות כלפי פסולת והשפעתה על הסביבה ועל בריאות הציבור בקרב תלמידי בית הספר היסודי בכפרים בלתי מוכרים באזור הנגב בישראל סידאוי וויסאם אוניברסיטת בן גוריון 2011 לצפייה במחקר
34 הגנת סביבה התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי חוקי רינת בניטה ממ"מ 2018 לצפייה במחקר
35 הגנת סביבה חיים בזבל: פסולת ומחזור בישראל אדם טבע ודין 2019 לצפייה במחקר
36 הגנת סביבה בחינת ההשפעה של בנייה ירוקה על הבריאות והפרודוקטיביות של המשתמשים במבנה אביאל ילינק המשרד להגנת הסביבה 2015 לצפייה במחקר
37 הגנת סביבה הקשר בין אקלים ארגוני ופוליטיקה ארגונית ברשות מקומית לבין ההטמעה של עקרונות פיתוח בר-קיימא בתוצרי התכנון אביגיל דולב המשרד להגנת הסביבה 2017 לצפייה במחקר
38 הגנת סביבה לרשות ירוקה ומקיימת המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
39 הגנת סביבה מחקרי סביבה 2014-2016 סיניה נתניהו המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
40 הגנת סביבה סקר תמריצים לבניה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל יעקב גארב המשרד להגנת הסביבה 2016 לצפייה במחקר
41 הגנת סביבה פרופילים מרחביים: כלי להערכת פיתוח בר- קיימא במרחב העירוני פנינה פלאוט המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
42 הגנת סביבה שילוב בין גגות ירוקים לפאנלים סולאריים ליאון בלאושטיין המשרד להגנת הסביבה 2016 לצפייה במחקר
43 הגנת סביבה שילוב בין גגות ירוקים לפנלים סולאריים אמוץ דפני המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
44 הגנת סביבה שימוש מים אפורים להשקיית גגות ירוקים נעם גרינבאום המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
45 הגנת סביבה שינוי דפוסי יוממות המשרד להגנת הסביבה 2007 לצפייה במחקר
46 הגנת סביבה צדק סביבתי: בין סביבה וחברה דגנית מנור שתי"ל 2011 לצפייה במחקר
47 הגנת סביבה זיהוי חסמים המשפיעים על יישום סימביוזה תעשייתית בישראל אופירה איילון מוסד שמואל נאמן 2020 לצפייה במחקר
48 הגנת סביבה תכנון עירוני ובנייה ירוקה ברק פלמן המשרד להגנת הסביבה 2015 לצפייה במחקר
49 התחדשות עירונית בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית-מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הוותיקות גלב קלמפרט המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
50 התחדשות עירונית כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית שירי בס ספקטור ממ"מ 2011 לצפייה במחקר
51 התחדשות עירונית עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית, מודל חדש לקידום צדק בעיר ? ינון גבע וגלעד רוזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2016 לצפייה במחקר
52 התחדשות עירונית התחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול אלון כהן הבינתחומי הרצליה 2019 לצפייה במחקר
53 התחדשות עירונית פרוייקט שיקום שכונות-תמונת מצב עמי צדיק ממ"מ 2009 לצפייה במחקר
54 התייעלות אנרגטית התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות המקומיות שירי בס ספקטור ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
55 התייעלות אנרגטית מדריך להתייעלות אנרגטית בתאורת פנים וחוץ ברשויות המקומיות גיל פרואקטור המשרד לאכה"ס 2014 לצפייה במחקר
56 חברה סוגיות חברתיות בישראל דן סואן אוניברסיטת אריאל בשומרון 2011 לצפייה במחקר
57 חוסן פיננסי פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל 1995-1972 ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1998 לצפייה במחקר
58 חינוך תשלומי הורים במערכת החינוך אסף וינינגר ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
59 חינוך בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך (ועדת דברת): מה השתנה? נחום בלס מרכז טאוב 2016 לצפייה במחקר
60 חינוך אוטונומיה מקומית "ללא-עלות": סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך נחום בן אלי ושי כנעני מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1996 לצפייה במחקר
61 חינוך החינוך הממלכתי-חרדי שי קציר, לטם פרי חזן המכון הישראלי לדמוקרטיה 2018 לצפייה במחקר
62 חינוך " חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה " סמדר מושל משרד החינוך 2015 לצפייה במחקר
63 חינוך הרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד אתי ויסבלאיי ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
64 חינוך אזרוח החינוך בישראל: דה-רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה במחקר
65 חינוך אי שיוויון בחינוך ממחקר למדיניות נחום בלס מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
66 חינוך אי שיוויון ואי שקיפות על תקציב החינוך שלמה סיברסקי ונוגה דגן-בוזגלו מרכז אדווה 2013 לצפייה במחקר
67 חינוך בחינת יישום חוק יום חינוך ארוך יובל וורגן ממ"מ 2007 לצפייה במחקר
68 חינוך דחיית יישום חוק יום חינוך ארוך אתי וויסבלאי ממ"מ 0 לצפייה במחקר
69 חינוך דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך נחום בלס וחיים בלייך מרכז טאוב 2016 לצפייה במחקר
70 חינוך ההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי נחום בלס, חיים בלייך מרכז טאוב 2018 לצפייה במחקר
71 חינוך ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי נחום בלס וחיים בלייך מרכז טאוב 2020 לצפייה במחקר
72 חינוך היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות עידו אבגר ממ"מ 2018 לצפייה במחקר
73 חינוך הישגים ופערים במערכת החינוך בישראל - תמונת מצב נחום בלס מרכז טאוב 2020 לצפייה במחקר
74 חינוך המענה הציבורי לילדים לגיל הרך בישראל תמונת מצב ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
75 חינוך הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך: המרחב שבין אמון לרגולציה יצחק ברקוביץ' מכון ון ליר בירושלים/איגוד למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות 2012 לצפייה במחקר
76 חינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד שהוריהם גרושים או פרודים אתי וייסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
77 חינוך הסעות תלמידים למוסדות חינוך מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
78 חינוך הפיקוח הממשלתי על צהרונים מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
79 חינוך הפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות אסף וינינגר ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
80 חינוך הצללה במוסדות חינוך ובמגרשי משחקים בגנים ציבוריים מריה רבינוביץ' ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
81 חינוך הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017 ענת ירון ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
82 חינוך הקצאה דיפרנציאלית של תקציבי החינוך אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
83 חינוך חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל-נתונים וסוגיות מרכזיות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
84 חינוך חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל – נתונים וסוגיות מרכזיות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
85 חינוך חינוך סביבתי במערכת החינוך יובל וורגן ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
86 חינוך חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל המשרד להגנ"ס 2009 לצפייה במחקר
87 חינוך מידע על עלויות הפעלת צהרונים עדו אבגר ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
88 חינוך מידע על עלות הפעלת צהרונים-דוח ביניים יובל וורגן ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
89 חינוך מעבר בתי ספר לניהול עצמי-הסדרה והיבטים ארגוניים אסף וינינגר ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
90 חינוך מעמדן ותנאי העסקתן של סייעות בגני ילדים יובל וורגן ממ"מ 2014 לצפייה במחקר
91 חינוך מערכת החינוך-מבט על נחום בלס מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
92 חינוך מערכת החינוך בישראל-סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אתי וייסבלאי ואסף וינינגר ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
93 חינוך ניצול תקציב משרד החינוך נטע משה ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
94 חינוך נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח אסף וינינגר ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
95 חינוך נתונים על חלוקת תקציב משרד החינוך לבתי ספר לפי מגזרים אסף וינינגר ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
96 חינוך נתונים על יישום חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) התשע”א- 2011 אתי וויסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
97 חינוך נתונים על מספר ממוצע של תלמידים בכיתה ועל שיעור הכיתות הגדולות ברשויות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
98 חינוך נתונים על רשויות מקומיות ותלמידים המשתתפים בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון עדו אבגר ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
99 חינוך נתונים על תכנית ההזנה של משרד החינוך בבתי הספר אורי טל ספירו ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
100 חינוך עבודת הוועדה לבחינת ההסדרי ההסעות בחינוך המיוחד אתי וייסבלאי ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
101 חינוך פיצול כיתות א'-ב' בלימודי מיומנויות היסוד אתי וייסבלאי ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
102 חינוך צהרונים לבני 3 – 8 : יישום תוכנית ”ניצנים” ויישום החוק לפיקוח על הפעלת צהרוניםהתשע”ז– 2017 מריה רבינוביץ' ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
103 חינוך תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד חדוה קפלינסקי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2019 לצפייה במחקר
104 חינוך תקצוב דיפרנציאלי בחינוך משה יוסטמן המכון הישראלי לדמוקרטיה/מכון ון ליר בירושליים 2014 לצפייה במחקר
105 חינוך בלתי פורמלי הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך אתי וייסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
106 חינוך בלתי פורמלי פילוח תקציב משרד החינוך על חינוך בלתי-פורמלי לילדים ולנוער ברשויות המקומיות ענת ירון ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
107 חירום ההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף-מבקר המדינה מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
108 חירום החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין מרים ביליג המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון/משרד הרווחה 2008 לצפייה במחקר
109 חירום היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ובעקבותיו מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
110 חירום היערכות הרשויות המקומיות לקראת מלחמה: המקרה של ישראל אלכס אלטשולר אוניברסיטת חיפה 2008 לצפייה במחקר
111 חירום היערכות הרשויות המקומיות לשריפות ולפגעי מזג אוויר חריגים מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
112 חירום היערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה נורית יכימוביץ כהן ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
113 חירום היערכות רשויות לחירום-סיכום ימי הלמידה של הגופים המתערבים בצפון, קיץ 2009 יפעת לינדר ג'ויינט ישראל 2009 לצפייה במחקר
114 חירום הערכת השפעתה של התוכנית "עיר ללא אלימות" על אלימות ילדים ובני נוער אתי וייסבלאי ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
115 חירום הפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות אסף וינינגר ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
116 חירום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017 ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
117 חירום השימוש בכלי לאמידה של חוסן קהילתי לחיזוק החוסן בקהילות לימור אהרונסון-דניאל, מולי להד אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2013 לצפייה במחקר
118 חירום חוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי דליה לב-שדה המרכז הבינתחומי הרצליה 2003 לצפייה במחקר
119 חירום שילוב פקחים עירוניים במשימות השיטור בערים יניב רונן ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
120 חקיקה והצעות חוק נתונים סטטיסטיים אודות הצעות חוק וחקיקה שרה צוובנר ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
121 חשמל הפוטנציאל הכלכלי של רשויות מקומיות כתאגידי חשמל המייצרים, מחלקים ומספקים חשמל לצרכניהם אסף ברגרפרוינד, נתי בירנבוים פורום קוהלת למדיניות 2020 לצפייה במחקר
122 חשמל הקמת מתקנים פוטוולטאיים לייצור חשמל על גג מבני ציבור ברשויות המקומיות יניב רונן ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
123 חשמל קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי מיכל צרפתי, רינת שפרן משרד הפנים 2018 לצפייה במחקר
124 חשמל תכנית תג הסביבה-ספטמבר 2013 מילכה כרמל וטל גולדרט המשרד להגנ"ס/מש"מ 2013 לצפייה במחקר
125 טכנולוגיה ערים חכמות רועי גולדשמידט ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
126 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות יצחק ברקוביץ' מכון ון ליר בירושליים/איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות 2012 לצפייה במחקר
127 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה במחקר
128 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי יחסי שלטון מרכזי ומקומי בישראל בראי קרוואנים ומגורונים, 1990-1992 גדליה אורבך מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2001 לצפייה במחקר
129 כללי מקצועות חדשים ברשויות המקומיות בישראל דויד ג'אנר-קלוזנר ודניאל פלזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
130 כללי היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל? 1997 נחום בן-אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
131 כללי פני החברה בישראל - פערים בין מרכז לפריפריה למ"ס 2019 לצפייה במחקר
132 כללי מנגנון התקציב ההמשכי ותקציב התוכנית הממשלתית לטיפול במשבר הקורונה - ניתוח השינויים המוצעים ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
133 כללי אסדרת שוק ההשכרה לטווח קצר של דירות מגורים ירון אונגר הלשכה המשפטית של הכנסת 2020 לצפייה במחקר
134 כללי אפקטיביות הניהול המרכזי של הרשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלור המכון הישראלי לדמוקרטיה 0 לצפייה במחקר
135 כללי החייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2007 לצפייה במחקר
136 כללי באר שבע- פיתוח כלכלי ותרבות פוליטית יצחק דהן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2011 לצפייה במחקר
137 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל איתי בארי אוניברסיטת חיפה 2009 לצפייה במחקר
138 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל ודעת הקהל: ישראל 2011 איתי בארי, פני יובל אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2012 לצפייה במחקר
139 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל ניתוח עמדת התושבים והערכת מצב לאומית (2010) איתי בארי, פני יובל, אתי שריג אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2011 לצפייה במחקר
140 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל, ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית (2010) אוניברסיטת בן גוריון 2011 לצפייה במחקר
141 כללי דמוקרטיה מקומית בישראל איתי בארי וערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה במחקר
142 כללי האם קיים גבול מוניציפלי? פערים ואי שיוויון בהכנסות ובשווי הדירות בין ת"א לשכנותיה בנק ישראל 2011 לצפייה במחקר
143 כללי הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל: מבט משווה לאור הניסיון האנגלי איתי בארי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה במחקר
144 כללי הגירעון בדמוקרטיה המקומית: דמוקרטיה למראית עין? שלמה חסון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2006 לצפייה במחקר
145 כללי הדור הרביעי: שלטון מקומי חדש בישראל נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה במחקר
146 כללי היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת- על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו אפרת שנהב וערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה במחקר
147 כללי הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהאן המכון הישראל לדמוקרטיה 2009 לצפייה במחקר
148 כללי הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפליים: דמוקרטיה מקומית לעומת "שליטה מלמעלה" ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה במחקר
149 כללי המבנה החברתי-מרחבי של מטרופולין תל אביב שלמה חסון, מאיה חושן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה במחקר
150 כללי המשבר ברשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהן המכון הישראלי לדמוקרטיה 2008 לצפייה במחקר
151 כללי הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל רזין ערן, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2012 לצפייה במחקר
152 כללי העשור האבוד בשלטון המקומי נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2007 לצפייה במחקר
153 כללי הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה במחקר
154 כללי השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2016 אתי קונור אטיאס, אדווה 2018 לצפייה במחקר
155 כללי וועדות ממונות (וועדות קרואות) אורי טל ממ"מ 2008 לצפייה במחקר
156 כללי חיוב אישי בשלטון המקומי: במה חזן אנה, רזין ערן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2008 לצפייה במחקר
157 כללי חלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות: הסדרים כספיים ושינויים טריטוריאליים רזין ערן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
158 כללי חלוקת העושר המוניציפלי בישראל-צמצום פערים בהכנסות הרשויות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
159 כללי חלוקת העושר המוניציפלי: הסדרה מרחבית טריטוריאלית עמירם גונן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2006 לצפייה במחקר
160 כללי טרגדיית השפ"פים-אסטרטגיות מוניציפליות לניהול שטחים פתוחים משותפים באיזורי מגורים שירה לובודה ליכטנבאום וגלעד רוזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה במחקר
161 כללי יחסים חוצי גבולות ופיתוח כלכלי מקומי: הקאזינו בטאבה והעיר אילת פלזנשטיין דניאל מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה במחקר
162 כללי ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהאן, אסטבן קלור המכון הישראלי לדמוקרטיה 2013 לצפייה במחקר
163 כללי לקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה במחקר
164 כללי מדיניות עירונית כלפי מהגרי עבודה: לקחים מתל אביב-יפו יצחק שנל, מיכאל אלכזנדר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה במחקר
165 כללי סיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח מי מפסיד שלמה סבירסקי מרכז אדווה 2011 לצפייה במחקר
166 כללי פונקציה ארגונית מקצועית בתחום השירות ברשות מקומית כיחידה מחוללת שינוי גלעד ארנון, ורד מרון משרד הפנים 2019 לצפייה במחקר
167 כללי פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בשנת 2000: יציבות ותמורות בתקופה של תהפוכות פוליטיות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה במחקר
168 כללי פערים תקציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה במחקר
169 כללי קידום ושיווק ערים בישראל אלי אברהם מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה במחקר
170 כללי רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה במחקר
171 כללי רפורמה במימון הרשויות המקומיות אל מופקדי, רועי שלם הבינתחומי הרצליה 2018 לצפייה במחקר
172 כללי רשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס שירי ספקטור בן ארי ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
173 כללי רשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס רינת בניטה ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
174 כללי רשות נתונה: אופציות לעיצוב שלטון מקומי חדש נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2005 לצפייה במחקר
175 כללי שינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2001 לצפייה במחקר
176 כללי שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל עמית שוסטר מכון ון ליר 2014 לצפייה במחקר
177 כללי שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל נועה רצון מכון ון ליר בירושליים 0 לצפייה במחקר
178 כללי שירות ברשויות המקומיות גלעד ארנון משרד הפנים 2019 לצפייה במחקר
179 כללי שירות ברשויות המקומיות-תפיסה ומתודולוגיה גלעד ארנון, ורד מרון משרד הפנים 2019 לצפייה במחקר
180 כללי שירותי ההצלה בחופי הים בישראל אילה אליהו ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
181 כללי שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות צורות ומבנים חדשים עבאדה יעל אוניברסיטת חיפה 2018 לצפייה במחקר
182 כללי שיתוף ציבור במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות אהוד בקר ממ"מ 2019 לצפייה במחקר
183 כללי תכנון ופוליטיקה בירושליים גדליה אורבך, ועירא שרקנסקי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2010 לצפייה במחקר
184 כללי ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלור המכון הישראלי לדמוקרטיה 2013 לצפייה במחקר
185 כללי חשבים מלווים ברשויות המקומיות ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
186 מגזר ערבי תכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל ראסם חמייסי המכון הישראלי לדמוקרטיה 2019 לצפייה במחקר
187 מגזר ערבי השפעות משבר נגיף קורונה על ה תעסוקה והעסקים במגזר הערבי נועם בוטוש ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
188 מגזר ערבי אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית - נתונים כלליים ונתונים על שירותי חינוך יסכה מוניקנדם - גבעון ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
189 מגזר ערבי ביזור התכנון ברשויות מקומיות ערביות בישראל דויד ג'אנר-קלוזנר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה במחקר
190 מגזר ערבי ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס מרכז טאוב 2017 לצפייה במחקר
191 מגזר ערבי המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית איתי סנד אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת חיפה 2015 לצפייה במחקר
192 מגזר ערבי הערבים בישראל: חסמים בפני שוויון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
193 מגזר ערבי חסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה במחקר
194 מגזר ערבי לקראת הרחבת תחום השיפוט של יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה במחקר
195 מגזר ערבי מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית איתי סנד מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי 2015 לצפייה במחקר
196 מגזר ערבי נייר עמדה: מימון ביניים למימוש הפיתוח המתוכנן ביישובים ערביים ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה במחקר
197 מגזר ערבי נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
198 מגזר ערבי רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות ראסם חאמייסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2012 לצפייה במחקר
199 מגזר ערבי שינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה במחקר
200 מגזר ערבי תכנון מקומי במגזר הערבי אורי טל ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
201 מדדים כלכלת השלטון המקומי גל חגית רומנו משרד הפנים 2016 לצפייה במחקר
202 מועצות איזוריות השלטון המקומי הכפרי בראי המשפט בישראל סיגל רסיס, לביאה אפלבאום מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2009 לצפייה במחקר
203 מועצות איזוריות התמורות במרחב הכפרי בישראל והשפעתן על השלטון המקומי לביאה אפלבום ודויד נוימן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
204 מועצות איזוריות התנהלות וועדים מקומיים במועצות האיזוריות מבקר המדינה 2010 לצפייה במחקר
205 מועצות איזוריות יחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי הסתגלות הדדית בסביבה משתנה לביאה אפלבום מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה במחקר
206 מועצות דתיות מועצות דתיות שלי מזרחי ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
207 מים ארגון משק המים העירוני- יתרונות לגודל ופעילות אופטימלית של תאגידי מים וביוב נאווה חרובי רשות המים 2013 לצפייה במחקר
208 מים האם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה? אייל טבת מכון ון ליר בירושלים 2013 לצפייה במחקר
209 מים הרפורמה בתעריפי המים והביוב-דוח ביניים רשות המים 2009 לצפייה במחקר
210 מים משק המים בישראל-סוגיות מרכזיות עידו אבגר ממ"מ 2018 לצפייה במחקר
211 מים משק המים התאגידי החדש: האם הרפורמה הוכרעה? נחום בן אליה מכון פלורסהיימר 2011 לצפייה במחקר
212 מים רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר 2015 לצפייה במחקר
213 מים השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות אייל טבת וגל טלית מכון ון ליר בירושלים 2017 לצפייה במחקר
214 מים תיאור וניתוח כלכלי של משק המים העירוני ושל תאגידי המים והביוב ויקטור פתאל ממ"מ 2014 לצפייה במחקר
215 מעמד האישה ברשויות המקומיות הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות המוניציפלית יעל חסון מרכז אדווה 2015 לצפייה במחקר
216 מעמד האישה ברשויות המקומיות היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות אילה אליהו ממ"מ 2019 לצפייה במחקר
217 מעמד האישה ברשויות המקומיות השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית עודד סטקלוב, יניב ריינגוורץ מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה במחקר
218 מעמד האישה ברשויות המקומיות מעמד האישה ברשויות המקומיות איתי בארי עדליא בע"מ/משרד הפנים 2014 לצפייה במחקר
219 מעמד האישה ברשויות המקומיות נשים מקדמות שיוויון מגדרי אוריה יקוט זיני מרכז אדווה 2018 לצפייה במחקר
220 מעמד האישה ברשויות המקומיות סקר תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה פאדי סמעאן אינג'אז 2017 לצפייה במחקר
221 מענקי איזון הקיצוץ במענקי האיזון לשנת 2010 תמיר אגמון ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
222 מענקי איזון הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 2007 לצפייה במחקר
223 מענקי איזון הרשויות המקומיות:בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה במחקר
224 מענקי איזון מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות טל שחור מכון ון ליר בירושלים 2010 לצפייה במחקר
225 מענקי איזון ניתוח מענקי האיזון ברשויות המקומיות תמיר אגמון ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
226 מענקי איזון תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הפנים לשנות התקציב 2017 ו-2018 תמיר אגמון ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
227 מענקי איזון תיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2013 ו-2014 ויקטור ותאל ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
228 מענקי איזון תיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2015 ו-2016 תמיר אגמון ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
229 מקורות מימון לרשויות דוח הצוות לקידום האיגוח בישראל בנק ישראל 2015 לצפייה במחקר
230 מקורות מימון לרשויות דירוג אשראי ברשויות המקומיות בישראל נועה פוקס מעלות 2017 לצפייה במחקר
231 מקורות מימון לרשויות דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפלי אלון ליפשיץ מידרוג 2017 לצפייה במחקר
232 מקורות מימון לרשויות לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל אבי חפץ, דורון שמר, יעל רוזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1996 לצפייה במחקר
233 מקורות מימון לרשויות אגרות חוב מוניציפליות בישראל? נחום בליגר וסטיבן פלאוט מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
234 מקורות מימון לרשויות לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל אבי חפץ, דורון שמר, יעל רוזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1996 לצפייה במחקר
235 מרכזי צעירים הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים מריאלה יבו ג'ויינט ישראל 2018 לצפייה במחקר
236 נגישות נגישות לאנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל   אבי גריפל דאס אינטרנשיונל/קרן שלם 2016 לצפייה במחקר
237 סל שירותים מסל שירותים לשירותי ליבה: הרחבת האחריות המיניסטריאלית של משרד הפנים נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
238 סל שירותים סל שירותים מוניציפליים ברשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 0 לצפייה במחקר
239 סל שירותים סל שירותים מחייב ברשות המקומית איתי בארי עדליא/משרד הפנים 2013 לצפייה במחקר
240 עובדים זרים זרים שאינם בני הרחקה מישראל מבקר המדינה מבקר המדינה 2014 לצפייה במחקר
241 עובדים זרים עובדים זרים בדרום ת"א-יפו יצחק שנל, מיכאל אלכזנדר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה במחקר
242 ערי עולים ביטול מנגנון ערי עולים במסרת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 עדי ענבר ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
243 ערי עולים הגדרת רשויות מקומיות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה איתי פידלמן ממ"מ 2013 לצפייה במחקר
244 ערי פיתוח הגירה אל ומערי פיתוח בישראל טובי אלפנדרי מוסד שמואל נאמן 1992 לצפייה במחקר
245 ערי פיתוח מבט על ערי פיתוח רינת בניטה ממ"מ 2018 לצפייה במחקר
246 ערי פיתוח עיירות הפיתוח והמצפים - קק"ל אלישע אפרת,ארנון סופר,רחל פינקל קק"ל 1990 לצפייה במחקר
247 ערי פיתוח תרבויות פוליטיות בערי פיתוח יצחק דהן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במחקר
248 רווחה אופן קביעת מצבת העובדים הסוציאליים ברשויות מקומיות בישראל ובמדינות שונות גדעון זעירא ממ"מ 2020 לצפייה במחקר
249 רווחה תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ג'וני גל מרכז טאוב 2017 לצפייה במחקר
250 רווחה נוער בישראל יוסי הראל פיש אוניברסיטת בר אילן 2014 לצפייה במחקר
251 רווחה מדיניות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל נועם תרשיש מרכז טאוב 2017 לצפייה במחקר
252 רווחה 360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון - הערכת התכנית דו"ח מסכם 2011-2015 תרצה מרגולין משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2015 לצפייה במחקר
253 רווחה אי שיוויון מתהווה בגיל הרך: עוני והישגים לימודיים עתידיים דנה וקנין מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
254 רווחה דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל בראשות פרופ' יואב לביא 2008 יואב לביא משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2008 לצפייה במחקר
255 רווחה דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2014 לצפייה במחקר
256 רווחה דין וחשבון הצוות הבינמשרדי לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם הראל גורן משרד הרווחה 2013 לצפייה במחקר
257 רווחה הערכת 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון2011-2015 דוח מסכם תרצה מרגולין מט"ח/משרד הרווחה 2015 לצפייה במחקר
258 רווחה הקשרי הפילנתרופיים בין שתי מחלקות לשירותים חברתיים וגורמים וולנטאריים- זירה חדשה למימון שירותי רווחה? אבישג רודיך האוניברסיטה העברית בי-ם 2008 לצפייה במחקר
259 רווחה זכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל שירי בס ספקטור ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
260 רווחה חוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי דליה לב-שדה המרכז הבינתחומי הרצליה 2003 לצפייה במחקר
261 רווחה כלים אימוניים למנהלים במחלקות לשירותים חברתיים נוה אסתי , שטיינפלד יעל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 1992 לצפייה במחקר
262 רווחה מחקר הערכה, עובדים סוציאליים כוללניים במחלקות לשירותים חברתיים וברשויות המקומיות שלמה איגלשטיין משרד העבודה והרווחה 2007 לצפייה במחקר
263 רווחה מימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון התואם עדו אבגר ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
264 רווחה מימון תואם של משרדי ממשלה ורשויות מקומיות יניב רונן ממ"מ 2008 לצפייה במחקר
265 רווחה מערכת הרווחה-מבט על ג'וני גל מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
266 רווחה מערכת הרווחה: מבט על ג'וני גל וחיים בלייך מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
267 רווחה ניהול הבקרה במחלקות לשרותים חברתיים - להפוך את הטוב למעולה רחל לוי, שרה קרניאל משרד העבודה והרווחה 2007 לצפייה במחקר
268 רווחה נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים לשנת 2014 משרד הפנים 0 לצפייה במחקר
269 רווחה נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
270 רווחה נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
271 רווחה סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות ג'וני גל מרכז טאוב 2019 לצפייה במחקר
272 רווחה פיתוח כלכלי קהילתי דניאל פלזנשטיין משרד הרווחה 2008 לצפייה במחקר
273 רווחה פיתוח מדדי איכות היקפיים למחלקות לשירותים חברתיים 0 לצפייה במחקר
274 רווחה פעילות הוועדות לקידום מעמד הילד בעיריות אתי וייסבלאי ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
275 רווחה שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יואב לף ולאה שורק ג'ויינט ישראל 2019 לצפייה במחקר
276 רווחה שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות אברהם דורון 1994 לצפייה במחקר
277 רווחה תדריך למנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית חדשה רחל לוי, נעמי מורנו משרד העבודה והרווחה 2001 לצפייה במחקר
278 רווחה תכנון אסטרטגי של שירותי הרווחה החברתיים ברשויות המקומיות אמנון בהם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2009 לצפייה במחקר
279 רווחה תנאי העסקה של העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות אורי טל ספירו ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
280 רווחה תקצוב שירותי הרווחה לרשויות המקומיות-היעדר שיוויון מבקר המדינה מבקר המדינה 2001 לצפייה במחקר
281 רישוי עסקים טיפול הרשויות המקומיות בעסקים קטנים ובינוניים אורי טל ממ"מ 2007 לצפייה במחקר
282 רישוי עסקים מחקר בנושא רישוי עסקים משרד הפנים 2007 לצפייה במחקר
283 רישוי עסקים רישוי עסקים בישראל: סקירת המצב הקיים והצגת הדרכים לשיפורו יניב רונן ממ"מ 2007 לצפייה במחקר
284 שוק הפסולת שיקום מטמנות פסולת בישראל: בחינת אי צדק סביבתי רותם בלנק אוניברסיטת תל אביב 2010 לצפייה במחקר
285 שוק הפסולת של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל יששכר רוזן אוניברסיטת בר אילן 2007 לצפייה במחקר
286 שוק הפסולת מימון הטיפול בפסולת מוצקה בישראל ורד בלאס, שירי חפר מכון מילקן 2012 לצפייה במחקר
287 שוק הפסולת חוק הפיקדון וחוק האריזות: בחינת מנגנון מיטבי למיחזור מכלי המשקה הגדולים שאול צבן, עידן שוחט המשרד להגנת הסביבה 0 לצפייה במחקר
288 שוק הפסולת פסולת אלקטרונית בישראל חגית שמאי אדם טבע ודין 2017 לצפייה במחקר
289 שוק הפסולת לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל אדם טבע ודין 0 לצפייה במחקר
290 שוק הפסולת בחינת ריכוזיות בתחום האשפה העירונית במרחב החוץ עירוני שירה שדות תבו"ר 2013 לצפייה במחקר
291 שוק הפסולת היטל הטמנה על פסולת בניין דוד פרידמן אדם טבע ודין 0 לצפייה במחקר
292 שוק הפסולת הפקת דלק מאשפה עירונית אורגנית, סקר עמדות בקרב תלמידים ערביים נעים נג'מי המשרד להגנת סביבה 2016 לצפייה במחקר
293 שוק הפסולת הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל אופירה איילון אוניברסיטת חיפה 2016 לצפייה במחקר
294 שוק הפסולת חינוך סביבתי במערכת החינוך יובל וורגן ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
295 שוק הפסולת חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל המשרד להגנת הסביבה 2009 לצפייה במחקר
296 שוק הפסולת מדיניות אפס הטמנת פסולת- האם אפשרית? task 2016 לצפייה במחקר
297 שוק הפסולת מסמך מדיניות הפקת אנרגיה מפסולת נעמה אשור בן ארי המשרד להגנת הסביבה 2012 לצפייה במחקר
298 שוק הפסולת משק הפסולת והמיחזור בישראל גלעד אוסטרובסקי, אסף רוזנבלום ויואב גוטרמן אדם טבע ודין 2011 לצפייה במחקר
299 שוק הפסולת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית בישראל המשרד להגנת סביבה 2018 לצפייה במחקר
300 שוק הפסולת ניתוח בקשת המשרד להגנת הסביבה להגדיל את היטל ההטמנה תמיר אגמון, עמי צדיק ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
301 שוק הפסולת ניתוח חטיבת המחקר בבנק ישראל: פסולת עירונית – הבעיה וכלים כלכליים לטיפול בנק ישראל 2020 לצפייה במחקר
302 שוק הפסולת ניתוח תקציב הקרן לשמירת הניקיון לשנת 2011 תמיר אגמון ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
303 שוק הפסולת סקר הרכב הפסולת הארצי 2012-2013 נעמה אשור בן ארי המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקר
304 שוק הפסולת צמיחתה של תרבות ירוקה בני פירסט מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2014 לצפייה במחקר
305 שוק הפסולת קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי מיכל צרפתי, רינת שפרן משרד הפנים 2018 לצפייה במחקר
306 שוק הפסולת תאגיד תמיר- דיווח תקופתי 2016, חציון 1 קובי דר תמי"ר 2016 לצפייה במחקר
307 שוק הפסולת התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי חוקי רינת בניטה ממ"מ 0 לצפייה במחקר
308 שוק הפסולת תאגיד תמיר-דיווח תקופתי 2015, חציון 2 תמי"ר 2015 לצפייה במחקר
309 שקיפות מדד שקיפות ברשויות מקומיות 2015 גלית אבידר ארגון TI 2016 לצפייה במחקר
310 שת"פ ציבורי-פרטי שותפויות ציבוריות פרטיות )PPP) בשלטון המקומי בישראל, לאן? אלרון אסנת האוניברסיטה העברית בי-ם 2018 לצפייה במחקר
311 שת"פ ציבורי-פרטי החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים רונית לוין-שנור מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2013 לצפייה במחקר
312 שת"פ ציבורי-פרטי הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל אופירה איילון אוניברסיטת חיפה 2016 לצפייה במחקר
313 שת"פ ציבורי-פרטי מחקר שותפות ציבורית-פרטית (ppp) ברשויות מקומיות ס' קדמי חברת ספינקס /מעוז 2019 לצפייה במחקר
314 שת"פ ציבורי-פרטי פרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה במחקר
315 שת"פ ציבורי-פרטי שותפות בין הגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי- דגמים, סיכויים וסיכונים שלמה חסון ואנה חזון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה במחקר
316 תחבורה תחבורה, סביבה וצדק חלוקתי גרי גינזברג מרכז אדווה 1999 לצפייה במחקר
317 תכנון ובנייה התפשטות היזמות הפרטית בקרקע ציבורית אורי ברשישת, ערן פייטלסון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1998 לצפייה במחקר
318 תכנון ובנייה טיפול הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה בתכניות בניין עיר (תב"ע) יהודית גלילי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2003 לצפייה במחקר
319 תכנון ובנייה שיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה איריס האן מכון דשא 2009 לצפייה במחקר
320 תכנון ובנייה דרכי עבודתן של הוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה משרד הפנים 2006 לצפייה במחקר
321 תכנון ובנייה המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים המשרד לאיכות הסביבה/גאוקרטוגרפיה 2012 לצפייה במחקר
322 תכנון ובנייה מחקר בנושא קריטריונים להקצאת משאבים על פיקוח על הבנייה משרד הפנים 2003 לצפייה במחקר
323 תכנון ובנייה סקר תמריצים לבנייה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל יעקב גארב אוניברסיטת בן גוריון 2016 לצפייה במחקר
324 תכנון ובנייה עמידות מבנים ירוקים ברעידות אדמה י. ריבקוב אוניברסיטת אריאל בשומרון 2016 לצפייה במחקר
325 תכנון ובנייה תכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל ראסם חמייסי המכון הישראלי לדמוקרטיה 2019 לצפייה במחקר
326 תכנון ובנייה תכנון עירוני תומך בנייה ירוקה בישראל ברק פלמן המשרד להגנת הססביבה 2015 לצפייה במחקר
327 תקציב המדינה הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 מבקר המדינה מבקר המדינה 2019 לצפייה במחקר
328 תקציבי פיתוח הכנסות מהיטלי השבחה ומחֵ לֶף היטלי השבחה ברשויות המקומיות בשנים האחרונות לפי פילוחים שונים עמי צדיק ממ"מ 2017 לצפייה במחקר
329 תקציבי פיתוח "קופות התכנון": הפיסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות נחום בן אליה מכון פלורסהיימר 2000 לצפייה במחקר
330 תקציבי פיתוח בנייה לגובה בבאר שבע איתי נוה אוניברסיטת בן גוריון בנגב 0 לצפייה במחקר
331 תקציבי פיתוח דיוני וועדת ניסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל תומר אש, ערן פייטלסון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2009 לצפייה במחקר
332 תקציבי פיתוח דיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל תומר אש וערן פייטלסוון מכון פלורסהיימר 2009 לצפייה במחקר
333 תקציבי פיתוח החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים רונית לוין-שנור מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2013 לצפייה במחקר
334 תקציבי פיתוח העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי דניאל פלזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה במחקר
335 תקציבי פיתוח חסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה במחקר
336 תקציבי פיתוח ניתוח השפעות השינויים בהיטל ההשבחה בהצעת חוק התיכנון והבנייה, התש"ע 2010 תמיר אגמון ממ"מ 2012 לצפייה במחקר
337 תקציבי פיתוח נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח אסף וינינגר ממ"מ 2016 לצפייה במחקר
338 תקציבי פיתוח נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות למגזרים השונים במערכת החינוך אסף וינינגר ממ"מ 2015 לצפייה במחקר
339 תקציבי פיתוח תדריך תכנון לשילוב מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ומגורים גבריאלה נוסבאום משרד הפנים, ממ"י, משרד הבינוי והשיכון 2011 לצפייה במחקר
340 תקציבי פיתוח תיכנון ומימון של הקמת מבני ציבור בשכונות חדשות שירי בס ספקטור ממ"מ 2010 לצפייה במחקר
341 תקציבי פיתוח תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה במחקר
342 OECD הדו"ח הכלכלי הדו שנתי של ה-oecd OECD 2020 לצפייה במחקר
343 הנגשה הנגשת התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלות מבקר המדינה 2021 לצפייה במחקר
344 תחבורה מבט על התקציב- תקציב משרד התחבורה אילנית בר ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
346 תקציב המדינה תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד האוצר לשנים 2021 ו-2022 חדוה קפלינסקי ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
347 אקלים פסגת המנהיגים בנושא משבר האקלים אופירה איילון מוסד שמואל נאמן 2021 לצפייה במחקר
348 חירום עבירות נשק נורית יחימוביץ כהן ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
349 תקציב המדינה מבט על התקציב- תקציב משרד הבינוי והשיכון אילנית בר ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
350 הסכמי גג היבטים בהסכמי הגג שנחתמו עם רשויות מקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 0 לצפייה במחקר
351 פיתוח הצפון תכניות לאומיות לפיתוח הצפון מבקר המדינה מבקר המדינה 2021 לצפייה במחקר
352 אקלים פסגת המנהיגים בנושא משבר האקלים אופירה איילון מוסד שמואל נאמן 2021 לצפייה במחקר
353 תקציב המדינה תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה בהצעת התקציב לשנים 2021 ו-2022 מאיר אזנקוט ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
354 תקציב המדינה חשיבות הפיקוח הפרלמנטרי על אישור וביצוע תקציב המדינה והנתונים הנדרשים לכך ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
355 תקציב המדינה מבט על התקציב אילנית בר מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2021 לצפייה במחקר
356 אקלים מדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת אורלי רונן ואדר שיר קמחי משרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד האנרגיה 2022 לצפייה במחקר
357 אקלים היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים אלון זס"ק ושרון רהב המשרד להגנת הסביבה 2021 לצפייה במחקר
358 סקירת התפתחות מדד מחירי הדירות בבעלות - מעודכן דיור עמי צדיק ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
359 חשמל תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019 נעם בוטוש ממ"מ 2019 לצפייה במחקר
360 קבורה קבורה אזרחית – מסמך מעקב ג'רי אלמו ממ"מ 2019 לצפייה במחקר
361 פסולת בנייה הטיפול בפסולת הבנייה בישראל – נתונים ונקודות לדיון אילה אליהו ממ"מ 2022 לצפייה במחקר
362 הגנת הסביבה מיסוי על כלים חד-פעמיים מפלסטיק אילה אליהו ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
363 הגנת הסביבה הסדרת משק הפסולת ביישובים הערביים, הדרוזיים והבדואיים − עדכון אילה אליהו ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
364 אנרגיה אנרגיה מתחדשת בישראל – רקע וסוגיות לדיון - עדכון מתן שחק ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
365 הגנת הסביבה הסכם קצא"א- Red-Med : רקע לדיון בנושא ההשלכות הסביבתיות של ההסכם רינת בניטה ממ"מ 2021 לצפייה במחקר
366 הגנת הסביבה משבר האקלים ואמצעי מדיניות בעולם ובישראל יהודה טרואן ממ"מ 2021 לצפייה במחקר