בתאריך 10.1.22 התקיימה ועדה משותפת למרכז השלטון המקומי ומרכז השלטון האזורי.
הועדה המשותפת אירחה את מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, הגב' גלית כהן והמשרד להגנת הסביבה.
במהלך הישיבה הציג אלעד עמיחי, סמנכ"ל המשרד להגנ"ס לשלטון מקומי, את מתווה היישום של אסטרטגית הפסולת שהמשרד אימץ.

מוזמנים לצפות בישיבה >> לחץ כאן