תקציב המדינה לשנים 2021 - 2022
06.12.21 

להרשמה לחץ כאן

יום עיון למנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות סביבה 
16.12.21

להרשמה לחץ כאן

תיקון חוק ההסדרים בתחום התכנון והבניה
23.12.21 

להרשמה לחץ כאן


בניית תכנית רווחה שנתית ככלי לשימור ופיתוח עובדים 08.02.22

להרשמה לחץ כאן

חריגות שכר ובדיקת שכר מנקודת מבטו של משרד האוצר 01.03.22

להרשמה לחץ כאן

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים