תקציב המדינה לשנים 2021 - 2022
06.12.21 

להרשמה לחץ כאן

יום עיון למנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות סביבה 
16.12.21

להרשמה לחץ כאן

תיקון חוק ההסדרים בתחום התכנון והבניה
23.12.21 

להרשמה לחץ כאן


בניית תכנית רווחה שנתית ככלי לשימור ופיתוח עובדים 08.02.22

להרשמה לחץ כאן

הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 13.7

להרשמה לחץ כאן

הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 27.7

להרשמה

 


מכרזי תוכנות שכר, משאבי אנוש ונוכחות 7/9/2022

להרשמה לחץ כאן

 

 


 

 

 


 

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים