יום עיון למנהלי.ות לשכה ראשי רשויות 9.1.23

להרשמה לחץ כאן

יום עיון בדיני תכנון ובניה -ביטול הקלות וחלופת שקד 16.2.23

להרשמה לחץ כאן

יום עיון חריגות שכר ובדיקת שכר מנקודת מבטו של משרד האוצר 9.2.23

להרשמה


מכרזי תוכנות שכר, משאבי אנוש ונוכחות 7/9/2022

להרשמה לחץ כאן

יום עיון בנושא ביטוח בשלטון המקומי 19.1.2023

להרשמה לחץ כאן

יום עיון בחירות עבור בעלי תפקידים 2.2.23

להרשמה לחץ כאן


הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 27.7

להרשמה

מכרזי כח אדם ברשויות המקומיות בדגש על התנהלות בשנת בחירות 2/3/2023

להרשמה לחץ

 


 

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים