את ההערות לקול הקורא יש להגיש לאורי טל/קרנית עד ליום ראשון 7.11.21