מינהל חינוך מרכז תחומי ליבה משמעותיים הנוגעים במרחבי החיים החברתיים, התרבותיים, החינוכיים והקהילתיים של התושבים ברשויות המקומיות.
המינהל עוסק בהסדרת תקצוב מערכת החינוך בהתאם לצרכים המשתנים, הסדרת האחריות על החינוך בין השלטון המרכזי למקומי וקידום חקיקה בשיתוף משרדי הממשלה השונים (חינוך, נוער וצעירים, קליטת עלייה, בריאות, אזרחים ותיקים, תרבות וספורט ועוד).
המינהל שותף בקידום מדיניות בכל אחד מתחומי הליבה דרך ערוצי המטה, וכן דרך עבודת הוועדות המקומיות במרכז השלטון המקומי ובכנסת.