בתאריך 15.11.2021 התקיים הכנס הנשתי של פורום רשויות החוף.

השנה עיריית נתניה וראש העיר הגב' מירים פיירברג-איכר ארחו את הכנס.

סדר יום_כנס שנתי - נתניה 15.11.pdf