הזמנה למפגש זום מהנדסי רשויות - עדכוני רגולציה, פקע"ר וכב"א

לאור שינויים החלים בתחום המיגון, מצאנו לנכון לקיים ריענון והחלפת מידע בתחום מיגון מבנים עבור אוכ` מהנדסי הרשויות.

המפגש הינו תוצר משותף של מרכז השלטון המקומי, פיקוד העורף, איגוד מהנדסי ערים וכיבוי אש ארצי.

בין יתר הנושאים שיועלו במפגש: חידוש הנחיות פקע"ר הרלוונטיות להתחדשות עירונית ועירוב שימושים, פערי מקלוט וחידוד נהלים בתחום הריסת מבנים במרחב הציבורי, חידושים בעולם הרגולציה, ועדות חריגים, פישוט תהליכים, והצגת מתווה למוסדות חינוך.


מועד - 13/8/20 שעה 11:00
מסגרת לו"ז - שעתיים
מיקום - באמצעות שיחת זום
 

למידע נוסף, לו"ז משתתפים, קישור לשיחת הזום, ואישור השתתפות:

הזמנה למפגש זום מהנדסי רשויות - עדכוני רגולציה פקער וכבא.pdf