ב-10.4.22 התקיים יום עיון בנושא הזדמנויות חדשות להקמת אנרגיה מתחדשת במרחב המבונה.

במהלך יום העיום השתתפו כ-60 נציגי רשויות. 

חומרים מהמפגש:

 

לינק לסרטון >> לחץ כאן