גישור מרתק שהופנה לבית לגישור ובוררות ע"י עיריית חולון - אגף הנדסה בהובלת מהנדסת העיר ומנהלת הוועדה לתכנון ובניה.

הליך הגישור שילב הרבה רגישות לצרכים של הצדדים, לצד התייחסות לחקיקה הנדרשת בהתנגדות.

המגשרות אדריכלית אנדה בר ושולמית לנגרמן ערכו סיור בשטח, כדי לראות מקרוב את מרכיבי הסוגיות וקבלת תמונה מרחבית על הבנין וסביבתו.

הליך הגישור הסתיים בהסדר, שהועבר לאחר חתימות הצדדים לוועדה לתכנון ובניה.

העברת התנגדות עוד בטרם נידונה בוועדה לתכנון ובניה, להליך גישור, מביאה איתה משב רוח רענן, והבנה שבחלק גדול מההתנגדויות, הקשבה, אמפתיה, מיפוי צרכים וזיהוי כל הצדדים השותפים, תוביל לפתרון אמיתי תוך שמירה על החוק ואפשרות להתקדמות.

כל זאת בזמן קצר, וחיסכון רב להליכים בוועדה לתכנון ובניה, התנגדויות, ערר והליכים נוספים היכולים להתקיים בהתנגדויות, שעלולים לתקוע בניה, צמיחה והתפתחות של העיר.

תוב