הבית לגישור ובוררות מוביל הליכי גישור ובניית הסכמות בסכסוכים המופנים אליו משופטים ומערכת בתי המשפט, בעלי תפקידים בכירים ברשויות, וועדות לתכנון ובניה, יזמים ומהנדסים, חברות וגופים ציבורים ופרטיים, ועוד רבים נוספים.

אנו שמחים להציג בפניכם מכתבי ברכה, שהתקבלו בבית לגישור ובוררות על הליכי גישור שהסתיימו בהצלחה, לשביעות רצון הצדדים.

הליכי הגישור בבית לגישור ובוררות מתנהלים ע"י מגשרי ובוררי הבית אשר הינם מומחים מוסמכים בעלי ידע וניסיון רב, אשר כיהנו בעברם בתפקידים שונים וביניהם: שופטים, יו"רים ועדות ערר לתכנון ובנייה, שמאים מכריעים, עורכי דין, ראשי רשויות ובעלי תפקידים בשלטון המקומי – מהנדסי ערים, מנכ"לים, גזברים, אדריכלים, אנשי תוכנה ומנהלי פיתוח וכיו"ב.