הליכי גישור בזמן ההמתנה לדיון בערר- מצ"ב דוגמת הסדר גישור במהלכו הצליחו הח"מ ואדר' אנדה בר לקדם הסכמות תכנוניות בין הוועדה המקומית ליזם.
נספח 1.pdf

הליכי גישור במסגרת הדיון בערר- עסקינן בהתנגדות להיתר לתוספת בנייה בבית משותף שהחל בוועדה המקומיות והתגלגל לוועדת הערר, גילמה בחובה סכסוך ארוך שנים בין השכנים ופערים תרבותיים שלא ניתן היה לגשר עליהם בדיון אדברסרי. המגשרים שולמית לנגרמן ושביט מס הובילו הדיירים לגבש בהסכמה חלוקה מאוזנת ומותאמת לצרכיהם. הסדר הגישור קיבל אישורן של הוועדה המקומית וועדת הערר
נספח 2.pdf

הליכי גישור בענייני השבחה- במחלוקות שהטיפול בכלים שמאיים מקצועיים אינו צולח לכדי הכרעה סופית ( במקרים בו לאחר הכרעת שמאי מוגש ערר על החלטת השמאי המכריע או כשמוגש ערר ישירות לוועדה טרם הליך אצל שמאי מכריע)  – אנו מקיימים הליך גישור באמצעות שמאי ועו"ד. לשם הדוגמא מצורף הסדר שגובש באמצעות המגשרים השמאי ניקי פרימו (מתכנן ערים) ועו"ד דניאלה גז שהובילו הצדדים לתמהיל נכון ומאוזן של השבחה.
נספח 4.pdf
הליכי גישור בנושא פיצויי הפקעה-  סכסוך בין רשות מקומית במרכז הארץ  ובעלי זכויות במקרקעין  בעניין קרקע אשר ייעודה שונה במסגרת תכנית מחקלאות לדרך ובהמשך הופקעה על ידי הרשות המקומית, נפתר בהצלחה , בהליך גישור בו נבחנו הנושאים המשפטיים והשמאיים וגובשו הסכמות תוך הערכת כלל הסיכונים והסיכויים, בניהולם של המגשרים עו"ד שולה רגב והשמאי טל אלדרוטי

נספח 5.pdf