UniverCity  פועל תחת מינהל ללימודים מוניציפאליים במרכז השלטון המקומי ואמון על הכשרת עובדי הרשויות המקומיות. המינהל מציע מגוון כלים מקצועיים רחב באמצעות קורסים, ימי עיון, תארים ראשונים ושניים והשתלמויות שנתיות בשיתוף עם האיגודים המקצועיים כגון :

תארים אקדמיים : מתבצעים באמצעות בית הספר לשלטון מקומי המשותף למרכז השלטון המקומי והאוניברסיטה הפתוחה. בבית הספר ניתן ללמוד תואר ראשון במדעי הרוח והחברה עם דיפלומה בשלטון מקומי ותואר שני בממשל ומדיניות ציבורית. עובדי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים הלומדים בתכנית, זכאים למלגה של מרכז השלטון המקומי ומפעל הפיס בגובה של 6,000 ₪ עבור כל שנת לימודים, למשך 3 שנים בכפוף ל - 60 שעות התנדבות בקהילה, בכל שנה.

הקורסים ב - UniverCity : תכניות הלימוד ב - UniverCity נכתבות בהתאם לצרכי עובדי הרשויות המקומיות ומותאמות למגוון רחב של בעלי תפקידים ברשות. תכנית הקורסים השנתית מגוונת ופונה לכלל קהלי היעד ברשות, החל מראש הרשות ועד מזכירות. מטרתם להקנות ידע ומתן כלים מקצועיים במגוון תחומים כגון: ניהול,  איכות סביבה, תכנון ובניה, חינוך, כלכלה, משאבי אנוש, שכר, תרבות, משפט ועוד.  הקורסים מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.

ההשתלמויות: מתקיימות עבור מגוון רחב של בעלי תפקידים מדיסיפלינות שונות. תכני ההשתלמות נכתבים בוועדת היגוי מקצועית משותפת לבכירים במרכז השלטון המקומי, איגודים מקצועיים ומשרדי ממשלה רלוונטיים. ההשתלמויות מתקיימות 3 עד 4 ימים במהלכם נחשפים המשתתפים להרצאות מקצועיות של נציגים ממשרדי ממשלה, מרצים מהארץ ומהעולם, סדנאות למנהלים ועוד...

קורס מינהל : הינו קורס המרחיב את הידע בתחום השלטון המקומי, מאגד מספר רב של נושאי לימוד הכוללים התייחסות של השלטון המקומי והמרכזי, תקציב הרשות המקומית, השירות ברשות, משאבי אנוש, כספים ועוד. מטרת הקורס הינה, הכרת תחום השלטון המקומי על כל גווניו. הקורס מקנה נקודות זכות לתואר ראשון וגמול השתלמות לעובדי הדירוגים השונים (העומדים בהנחיות).

ימי העיון : תכני ימי העיון נכתבים בהתאם לצרכים העולים מן השטח, בהתייעצות עם האיגודים המקצועיים, צוות המנהלים במרכז השלטון המקומי ונציגים ממשרדי ממשלה. ימי העיון מתקיימים ב- ZOOM  או פרונטלי בקמפוס UniverCity.

הכשרת סייעות : מתקיימת בפריסה ארצית ובהתאם לדרישות הרשות. תוכנית הקורס נכתבה בשיתוף עם משרד החינוך ומתבצעת באמצעות מוסדות אקדמיות להוראה. התוכנית נועדה להכשיר את הסייעות לתפקידן במסגרת החינוכית הן בפן הפדגוגי והן בפן המקצועי.