מיקום הקורס: מלון "דן אכדיה", הרצליה

מועד פתיחת הכנס: 02/05/2023
מועד סיום הכנס: 04/05/2023