מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הכנס: 06/02/2023
מועד סיום הכנס: 09/02/2023