מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/02/2023
מועד סיום הקורס: 20/03/2023

שכר לימוד:
1,800- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,050 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

רפורמת הגפ"ן ( גמישות פדגוגית ניהולית) הינה רפורמה המשמעותית ביותר בתחום החינוך שקרתה במדינת ישראל ב-20 שנים אחרונות המשלבת היבטים תקציביים ופדגוגיים כאחד.   הרפורמה מקצה משאבים ניהוליים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר ומשנה את מארג הממשקים בין הרשות המקומית למוסדות החינוך  מחד ולמשרד החינוך מאידך.  

קורס זה נועד להקנות כלים מעשיים לניהול השלכות תקציביות וארגוניות של רפורמת הגפן תוך שילוב מענה לדרישות רגולטוריות בנושא.