מיקום הקורס: מלון "רמדה" חדרה

מועד פתיחת הכנס: 13/12/2022
מועד סיום הכנס: 15/12/2022