מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 14/11/2022
מועד סיום הכנס: 17/11/2022