מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביביסודות הבניה הירוקה

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/12/2022

שכר לימוד:
1,750- ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,950- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לבנייה ירוקה תועלות רבות לרשות המקומית ותושביה - זו בנייה חדשנית, איכותית ובריאה יותר,אשר מצמצמת את הנזק של המבנה לסביבה, הן כתוצאה מתהליך הבנייה והן כתוצאה מהשימוש במבנה. זוהי בנייה יותר יעילה וחסכונית – בניין ירוק מאפשר חיסכון משמעותי בצריכת החשמל והמים.
בנייה ירוקה תורמת באופן ישיר לאיכות החיים ולפריון במשק באמצעות הפחתה בתחלואה, הגברת פריון העבודה, עליית ערך המבנים, צמצום עלויות התחזוקה, חיסכון בתפעול המבנה ועוד.
מסיבות אלה, יותר ויותר רשויות מקומיות בוחרות בשנים האחרונות לאמץ עקרונות של בנייה ירוקה בהליכי התכנון העירוניים, הן בבנייה ציבורית והן בבנייה פרטית, והעיריות החברות באמנת האקלים של פורום ה-15 אף אימצו את התקן הישראלי לבנייה ירוקה כדרישה מחייבת בהליכי תכנון ורישוי.

קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים.