מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות |אחת לחודש וחצי.

מועד פתיחת הקורס: 08/11/2022
מועד סיום הקורס: 28/03/2022

שכר לימוד:
1,600 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,850 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


קורס "ניהול בכיר לנשים"  זכה להצלחה רבה והביא עימו ביקוש ליצירת המשכיות ,להרחבה והעמקה  בתכנים נוספים הרלוונטיים למנהלות בשלטון המקומי .

על כן  יצרנו קורס חדש  אשר כל אחד ממפגשיו יוקדש לנושא ליבה אחד שישלב ידע תאורתי לצד ידע מעשי עם דגש על למידת עמיתות שיביאו את ניסיונן האישי מהשטח  וינתחו דילמות אישיות רלוונטיות לנושא .

  כמו כן ישולבו הרצאות  מודלינג של נשים בכירות מהשלטון המקומי .