מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 15/02/2023
מועד סיום הקורס: 29/03/2023

שכר לימוד:
2,450 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


ליועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות תפקיד משמעותי המשפיע על סדר היום העירוני הקשור למעמד האישה ולקידום השוויון המגדרי. קורס ייחודי זה יעשיר את היועצות בתובנות וידע נרחב על יזמות חברתית בראיה מגדרית, אסטרטגיות ניהול מתקדמות ואמצעים להובלה אפקטיבית של יוזמות ופרוייקטים והטמעתם כחלק אינטגרלי בעבודת הרשות.