מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 29/05/2023
מועד סיום הקורס: 10/07/2023

שכר לימוד:
2,750  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


ניהול נכון של מערכות משאבי אנוש ושכר ברשות מקומית ישנה השפעה מכרעת על תקציב השכר של הרשות, על שביעות רצון העובדים ועל תפקודה התקין של הרשות. גם אם כל אחת משתי מערכות אלה יהיו מצוידות במנגנוני בקרה משלה, ללא סנכרון מלא בין המחלקות, תיפגע היכולת לספק שירות יעיל ואיכותי לעובדים ולמקבלי ההחלטות ברשות, הרשות תיחשף לחריגות שכר ואף ייגזלו משאבי ניהול וזמן יקרים.
בקורס זה נלמד כיצד ניתן לחבר בין שתי המערכות באמצעות הטמעת כלים יעילים לניהול ובקרה פנים ארגונית.
למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017.
לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של 168 שעות.
קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של 10% לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת 10% בשכר, תעודה זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות של משרד החינוך בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.
מטרות הקורס