מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 04/01/2023 

שכר לימוד:
2,700  ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בקורס יוצגו עקרונות יסוד, תיקונים 101-139 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 וההשלכות: הגדלת סמכות הועדות המקומיות, ייעול הליכי רישוי (עבודה/מבנה פטורים מהיתר), מכוני בקרת הליכים אלו, תיקון אמצעי אכיפת החוק (חוק קמיניץ), שימוש בצווים מנהליים, סוגיות בהיטל השבחה ובתביעות לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק - התניית הליכי תכנון בכתבי שיפוי), התחדשות עירונית, חלופת שקד להליכי תמ"א 38, ביטול מוסד ההקלות וכו'.