מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 03/05/2023

שכר לימוד:
1,750 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,950 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


דיני הקניין הינם הבסיס עליו מושתת השליטה במשאבים המספקים רצונות או צרכים אנושיים. לרשויות המקומיות נכסים המצויים בבעלותה הקניינית וקיימת חשיבות בשמירה על אותם נכסים וכן בהשבחתם ומימושם בהתאם לצרכי הרשות המקומית והאוכלוסייה אותה היא משרתת. נכסי הרשות המקומית הינם מגוונים ושונים ובתוך כך ניתן למצוא מבני ציבור, דרכים, מתחמים המיועדים למגורים וכן נכסים מסחריים.
הרשות המקומית מנהלת את נכסיה באמצעים שונים ולצורך כך מתקשרת בהסכמים שונים ומגוונים מול אותם גופים המפעילים אותם או עושים בהם שימוש.
בקורס זה זו יוצג המסד המשפטי והשמאי למגוון הזכויות והאפשרויות העומדות בפני הרשות המקומית בניהול אותם נכסים: סוגי ההתקשרות השונים לאור הנחיות הרגולטור, הקצאות קרקע במקרקעי ישראל לאור דיני מינהל מקרקעי ישראל, דיירות מוגנת מכוח חוק הגנת הדייר, דיני הפקעות ו/או מימוש מגרשים ריקים וארעיים ומימוש זכויותיה של הרשות המקומית בהתחשב בהליכים התכנוניים השונים ועריכת מכרזים.
כמו כן, נבחן את ההשלכות של מימוש נכסי העירייה על אוכלוסיית הרשות המקומית ובחינת ההיבטים הקשורים בהשבחת אותם נכסים לרבות התייחסות להכנסות מנכסי העירייה.