מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 18/01/2023 
מועד סיום הקורס: 01/03/2023

שכר לימוד:
2,750  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לעובדי הרשויות ולחברי וועדות המכרזים תפקיד מהותי ומרכזי בשמירה ופיקוח על חוקיות פעולות ההתקשרות והמכרזים. רבים מהפגמים והטעויות במכרזים ניתן להימנע מהם מלכתחילה לו הנוגעים בעניין יוכלו לזהות מבעוד מועד את הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים והכלכליים שבתהליכים המכרזיים.
עם הכרה ראויה של תהליכי המכרז והיכרות של הפגמים האפשריים, ניתן להשפיע משמעותית על תהליכו ועל גורלו של המכרז המוניציפאלי ובכך להביא לשמירה על עקרונות המכרז, כללי מנהל תקין ועל אמון הציבור בשיטה.