מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28שעות אקדמיות | במסגרת 4מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/12/2022 

שכר לימוד:
1,700 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

1,900 - ₪ לשכר לימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

העסקת סייעות ומלווים בהסעות הוא תחום מורכב המחייב ידע מקצועי נרחב ועדכני. אחד מהסקטורים המאתגרים ביותר בתחום ניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות הן הסייעות והמלוים בהסעות. קבוצה זו מתאפיינת באחוזי משרה משתנים, גיוון במקומות העבודה, תוספות ענפיות בשכר והסכמי שכר יחודיים ההופכים את ניהול השכר והבקרה על סקטור זה למורכבים במיוחד.