מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 02.11.2022

שכר לימוד:
1,250 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,400- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


העולם הפנסיוני מאופיין בריבוי תקנות וחוקים אשר מרביתינו לא בקיאים בזכויותינו הפנסיוניות.
בשל מורכבות זו מחויבותו של המעסיק להבטיח את קיומם של זכויות העובדים ותנאיהם הפנסיוניים בהתאמה להסכמי השכר הנוגעים להם.
חלק מאחריותה של הנהלת הרשות היא הכוונת העובדים והקניית כלים להתמודדות עם החיים של אחרי הפרישה.
עובדים אלו עתידים למצוא עצמם מחוץ למסגרת שהיוותה עבורם מלמקור הכנסה, אינטראקציות חברתיות והגדרה עצמית.

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם חברת "מכלול" פיתחו עבורך קורס מקצועי עשיר אשר יעניק לך ידע וכלים מקצועיים שיסייעו לך למצות את זכויותך וזכויות עובדיך בדרך אל הפנסיה תוך התייחסות מעמיקה ליום של אחרי הפרישה.

למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017.
לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של 168 שעות.
קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של 10% לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת 10% בשכר, תעודה זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות של משרד החינוך , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.