מיקום הקורס: מלון לאונרדו ארט, תל אביב

מועד פתיחת הכנס: 13/09/2022
מועד סיום הכנס: 15/09/2022