מיקום הקורס: מלון ורט לגון, נתניה

מועד פתיחת הכנס: 05/09/2022
מועד סיום הכנס: 07/09/2022