מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7, ת"א 

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: מחזור א' 06/03/2023

שכר לימוד:
1,800 ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

2,100 ₪ שכר לימוד למי שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל

 

ביום 31.10.2023 בשעה 7:00 יפתחו הקלפיות ברוב הרשויות המקומיות בישראל ותושבי העיר יבחרו את ראש הרשות ואת חברי מועצת העיר ל-5 השנים הבאות.

בחירות אינן מתקיימות בחלל ריק. בחירות מתקיימות לפי כללים שנקבעו בחוק, בתקנות, בפסיקה ובהנחיות מנהליות.

הרשות המקומית, עובדיה, שומרי הסף, נבחריה והמתמודדים בבחירות - כולם מחויבים בכללים אלה.

הקורס יסקור את הוראות הדין בנוגע לבחירות ברשויות המקומיות ובכלל זה את הזכות לבחור ולהיבחר ומגבלותיה, סיעות, רשימות, סיעות אם, גיוס עובדים בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות מותרת ואסורה, התנהלות הרשות והמועמדים ברשתות החברותיות ובנכסי רשות, אכיפת שילוט ותעמולה על ידי העירייה, הסכמים פוליטיים, ערעורי בחירות, מימון בחירות וכיוצא באלה.