מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 23 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/09/2022

שכר לימוד:
1,400 ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בהתאם לחוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) הרשויות המקומיות רשאיות להכשרי פקחים עירוניים לטובת אכיפת תנועת אופניים, אופניים חשמליים ועוד, במסגרת הקורס הפקחים ילמדו את החוק על כל ההיבטים הרלוונטים לעבודתם, יקבלו כלים להתמודדות מעשית עם עוברי דרך בגירים וקטינים ואף ישתתפו בהתנסות מעשית בהנחיית משטרת ישראל.