מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 56 שעות אקדמיות | במסגרת 8 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/03/2024

שכר לימוד:
3,400 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,750- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בעידן המודרני תפקיד מנהל/ת הלשכה מקבל משנה חשיבות כמתאם/ת בין בכירי הרשות לראש הרשות, לתושבים ולגורמים מחוץ לרשות המקומית. כמו כן נדרשת מנהלת הלשכה ליידע מתקדם, תפעול מערכות משרד ממוחשבות וניהול אדמיניסטרטיבי מקצועי. לכן, פנים רבות נוספו לתפקיד מנהל/ת הלשכה בנוסף לניהולהמשרד. קורס זה מקנה ידע ומיומנויות חדשות המאפשרות למנהל/ת הלשכה להתמודד טוב יותר עם הדרישות הגוברות והולכות. מניסיוננו, הקורס המוצע הפך לאחת מאבני היסוד המסיעות לתפקוד מנהל/ת הלשכה ומאפשר למידה תוך גיבוש קבוצת עמיתים, הדנה ומתלבטת בבעיות דומות.