מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי רח' הארבעה 28, תל אביב מגדח חג'אג' צפוני

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | 7 מפגשים       

   יום  ג, בין השעות 15:15–9:00

מועד פתיחת הקורס: 09/05/2023 
 

שכר לימוד:
2,900 ₪
לעובדי הרשויות המקומיות בלבד
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תחום הביטחון מהווה מרכיב חשוב מאוד ברמת איכות החיים לתושבים במרחב הרשות המקומית. מנהל הביטחון ברשות נושא באחריותלקיום שגרת ביטחון המורכבת ממגוון רחב מאוד של מרכיבים. הקורס יעניק לכם את הכלים, הידע והתשתית המקצועית, יסייע להכיר את החקיקה והגורמים המקצועיים העוסקים בתחומי הביטחון.