מיקום הקורס: מכללת אור יהודה, רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה 

משך הקורס: 120 שעות אקדמיות | במסגרת 17 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 28/11/2023

שכר לימוד:
3,800 ₪ שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי (מחיר מסובסד).

4,200ש"ח שכר הלימוד לעובדי מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים

.


לאור המעבר ל"ניהול עצמי" בבתי הספר אותו מוביל משרד החינוך ולאור הרפורמות האחרות המתרחשות בבתי- הספר מתגבש ומתפתח תפקיד מרכזי של מינהלן/ית במערכת. ממלא התפקיד האחראי על התפעול האדמיניסטרטיבי/כלכלי בבית הספר, נהנה מהיקף רחב של סמכויות ואחריות, ונדרש לידע וליכולות ניהול וארגון, הן בהיבט התקציבי-מינהלתי והן בהיבטים הניהוליים והפדגוגיים. קורס זה הינו ייחודי בשל היותו ממוקד בהכשרה לתפקיד המינהלן/ית בית-ספר ונבנה בהתאם לצרכים המיוחדים של המערכת הבית-ספרית הפועלת ב"ניהול עצמי".