מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 60 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס:  2.01.23  

שכר לימוד:
3,100 ש"ח  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

3,550 ש"ח  ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

לאור הצלחת קורס פיתוח המנהלים של השלטון המקומי, שבו השתתפת אנו מציעים לבוגרי הקורס המשך שיעסוק בפיתוח והובלת צוות ובמתן במה לשיתוף דילמות ניהוליות בשיח עמיתים תוך התאמה לאתגרים העומדים בפני מנהלי השלטון המקומי