מיקום הקורס: ZOOM 

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | 8 מפגשים       

   יום  ג, בין השעות 16:00 –13:30  למעט סיור פרונטלי בארכיון רעננה: 9:30-15:30

מועד פתיחת הקורס: 25/10/2022 
 

שכר לימוד:
750 - ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
850 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


ניהול רשומות, מגנזות וארכיונים ברשויות המקומיות הוא תחום מקצועי וכלי ניהולי חשוב עבור כל רשות
מקומית.
חטיבת הארכיונים ברשויות המקומיות של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מבקשת להגדיל ולהרחיב את
הקהילה המקצועית ברשויות המקומיות, תוך קיום תהליכי למידה, דיונים והרחבת הידע בסוגיות מקצועיות.
קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש בארכיונאות ובניהול רשומות של הרשויות המקומיות. הקורס
מתקיים במתכונת זהה לקורס שהתקיים בשנה החולפת.