מיקום הקורס: ב- ZOOM 

מועד פתיחת הקורס: 03/07/2022
 

שכר לימוד:
380  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)