מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 13/06/2022
מועד סיום הכנס: 16/06/2022